MÅLGRUPPER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

OPPSTARTSPROSJEKTER

KOMMERSIALISERING

ORGANISASJONER

OFFENTLIGE PROSJEKTER

Merverdi.  Enkle grep kan gjøre stor forskjell.

Markedsutvikling

Markedsføring er mer enn å distribuere reklame.
Markedsutvikling er mer enn å drive markedsføring.

Oppgavene og utfordringene er mange og kan være krevende. God og effektiv markedsføring gir økt omsetning, økt verdiskapning og større avkastning.

Hva fungerer og hva fungerer ikke? Er produktet riktig, presenteres det på rett måte? Henvender vi oss til riktig målgruppe og med de beste virkemidlene? Markedsplaner, markedsundersøkelser, segmentering. Hvilke markedsaktører bør vi samarbeide med? Hvordan legge opp og gjennomføre forhandlinger? Strategiprosesser.

Større bedrifter har bred markedsføringskompetanse. Mindre bedrifter har dette i varierende grad. Mange av disse har ikke mulighet til å besitte tilstrekkelig egen kompetanse.

Grande Utvikling kan utfylle et slikt kompetansebehov

Markedsføring

«Markedsføring kan læres på én dag. Men det kan ta et langt liv å mestre»

«Markedsføring er ikke kunsten å finne smarte måter for å bli kvitt det du produserer. Kunsten er å skape ekte verdier for kunden»

«Hvis du gjør en god jobb med å identifisere kundens behov, utvikler riktige produkter, selger til riktig pris og har en god distribusjon – og promoterer dem effektivt, vil produktene selge godt»

Philip Kotler

Referanseprosjekter