KOMMERSIALISERING

Forskningsinstitusjoner som ønsker å realisere et forskningsprodukt, norske bedrifter som har ambisjon om å ekspandere i nye markeder – eller utenlandske bedrifter som vurderer å introdusere produkter i Norge, skal i realiteten kommersialisere sin idé eller produkt – enten som et oppstartprosjekt eller i form av et eksportframstøt i nye markeder.

• Markedskartlegging
• Avklare eventuelle myndighetspålegg
• Identifisere strategisk riktige samarbeidspartnerne
• Drøfte og forhandle fram gode og målrettede samarbeidsformer
• Inngå en profesjonell samarbeidsavtale.
• Utvikle samarbeidet og innrette dette på en slik måte at partene oppnår deres felles målsettinger.