Erfaringsområder og kompetanse

Teknologiprodukter, offshore, bioenergi, media, kontor- og møbel- og dagligvarebransjen, organisasjoner og offentlig sektor.

• Konseptutvikling
• Relasjonsbygging
• Nettverks- og kjedebygging
• Strategisk og operativt salg – og markedsutvikling.
– Partnersøk
– Forhandlinger
– Markedsplaner
– Markedsundersøkelser
– Utvikling av markedsføringsverktøy
– Kampanjer
• Kommersialisering av produkter og ideer
• Oppstartprosjekter, firmaetablering og utvikling i oppstartfasen.

Oppdrag gjennomføres på konsulentbasis – fra timebasert arbeid til avtale om lengre oppdrag der honorar og betingelser avtales i forhold oppdragets art, omfang og varighet.

Kundetilfredshet er den viktigste oppgaven og derfor også det endelige målet i alle Grande Utvikling sine prosjekter.

Bakgrunn

Er utdannet bedriftsøkonom. Har hatt flere stillingsnivåer innenfor salg og markedsføring: Selger, distriktssjef, salgsingeniør eksport, salgssjef, produktsjef, markedssjef og daglig leder.

Har bred erfaring fra strategisk og operativt salg og markedsføring – i oppstartprosjekter og i etablerte organisasjoner. Arbeidet med lanseringer og har videreutviklet markeder i Norge og i eksportmarkeder. Har kompetanse innenfor import og eksport og har et bredt nettverk for outsourcing.

Har foruten bred kompetanse fra privat næringsliv også erfaring fra offentlige prosjekter, politiske prosesser – og med presentasjoner og kommersialiseringsprosesser innenfor høgskoler og universitet.

Generelt

Aktiv i humanitært arbeid og har igangsatt flere prosjekter – bl.a. et anerkjent tiltak for utsatt ungdom.

Friluftlivsinteressert. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Tjenestegjorde i sin tid i militærpolitiet – bl.a. ved AFNORTH / NATO. Sikkerhetsklarering i Forsvaret.