OFFENTLIGE VIRKSOMHETER- OG PROSJEKTER

Effektiv kommunikasjon mot næringslivet

• Offentlige prosjekter, som er rettet mot næringslivet og andre eksterne aktører, må kommunisere effektivt – på mottakerens premisser.

• Offentlige institusjoner er vant til og gode på å gjennomføre prosjekter. Når slike prosjekter involverer næringslivet og andre eksterne aktører, er det viktig at kommunikasjon er målrettet og effektiv.

• I forhold til næringslivet er gjenkjennelighet et stikkord – både for å bli hørt og å oppnå en positiv respons. Det er viktig, at det som markedsføres, er relevant og at det presenteres på en slik måte at det vekker interesse – enten det gjelder massekommunikasjon eller ved direkte henvendelser.