OPPSTARTSPROSJEKTER

Gründere og oppstartprosjekter har en rekke utfordringer.

• Firmaetablering. Velge riktig organisasjonsform og eiersammensetning.
• Kompetanse. Strategisk viktige samarbeidspartnere. Nettverksbygging.
• Markedskartlegging – herunder avklare eventuelle myndighetspålegg. Av dette følger også produktutvikling og -tilpasning.
• Finansiering. Bransjeaktører eller rene finansielle investorer?
• Utarbeide salgs- og investeringsprospekt, forretningsplan og markedsplan. Kommersialisering.