ORGANISASJONER

Private og ideelle organisasjoner har som alle andre markedsaktører det samme behovet for synliggjøring og effektiv markedskommunikasjon. Alle har vi noe vil selge; et produkt, en tjeneste, en aktivitet eller en idé.

Kreative prosesser kan resultere både i morsomme og i spennende aha-opplevelser. Yezz! Kanskje vi heller skal gjøre det slik?

Mahendra: «Det er ikke sikkert at en god tradisjon er en god tradisjon for framtiden.»

Det er med andre ord og nødvendigvis ikke slik at det som har vært eller er en god idé i dag, er en like god idé eller riktig måte å gjøre det på i framtiden.

Å snu steiner, gjennomføre uredde og spennende kreative prosesser og å kommunisere med markedet på et profesjonell og god måte er viktige suksesskriterier – også for private og ideelle organisasjoner.