Noen referanseprosjekter…

NTNU og SINTEF

Norges teknisk og naturvitenskapelige universitet
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning

NTNU er Norges største universitet og er internasjonalt anerkjent bl.a. ved tildeling av Nobelprisen i medisin i 2014. SINTEF er Nordens største private forskingsinstitutt.

Arbeidet gjennom en lengre periode med kommersialisering av forskningsprodukter – og da typisk med kopling av forskning og

industri for h.h.v. Institutt for termisk energi og Avdeling for termisk energi.

DU PONT

Du Pont de Nemours, USA

Du Pont er verdens fjerde største kjemikalieprodusent og er bl.a. kjent for merkevarer som Nylon, Akryl, Lycra, Kevlar og en rekke andre. Du Pont er et stort og anerkjent multinasjonalt selskap.

Produktsjef hos den norske distributøren Sivesind og hadde ansvaret for å introdusere Du Pont sitt innredningsmateriale CORIAN i det norske markedet. Det ble etablert avtaler med flere bearbeidingsbedrifter i Norge, og man oppnådde god markedsintroduksjon bl.a. i det private kjøkkenmarkedet, på boligplattformer offshore, i hoteller og på sykehus. I dag er CORIAN veletablert og en stabil og god virksomhet i Norge med en årlig omsetning på ca. 60-70 millioner (NOK). Involvert i introduksjon av CORIAN i de øvrige skandinaviske markedene. anerkjent bl.a. ved tildeling av Nobelprisen i medisin i 2014. SINTEF er Nordens største private forskingsinstitutt.

Arbeidet gjennom en lengre periode med kommersialisering av forskningsprodukter – og da typisk med kopling av forskning og industri for h.h.v. Institutt for termisk energi og Avdeling for termisk energi.

Schneller

Schneller Inc, USA

Schneller er verdens største produsent av innerkledning til fly.

Gjennomførte markedsundersøkelse mot verft og skipsbygging om mulighetene for Schneller som leverandør i cabiner innen skipsfart.

Raufoss

Raufoss AS

Raufoss (nå omorganisert) er en stor produsent av ammunisjon og våpenteknologi, samt metaller og deler til bilindustrien og annet.

Salgsingeniør eksport for festartikler i det europeiske markedet.

Inventum

Inventum AS

Inventum er Norges største frittstående kjede innen kontorinnredning og -utstyr.

Oppstartprosjekt. Utviklet konseptet og igangsatte virksomheten. Forretningskonsept ble utviklet, markedsstrategi og markedsføringsverktøy , forhandlere ble rekruttert som kjedemedlemmer, og det ble inngått avtaler med de største aktørene på leverandørsiden.

Gran kommune

Gran kommune utgjør sammen med nabokommunene Lunner og Jevnaker Bioenergiregion Hadeland.

Prosjektleder i et treårig offentlig prosjekt. Målet var å bygge opp Bioenergiregionen som et konsept.

Merkevarenavnet og logoen «BIOREG» ble etablert. Det ble igangsatt og utgitt en bioenergiavis hvert halvår til samtlige husstander på Hadeland. Etablerte «BIOREG-lauget» med offentlige og private aktører på Hadeland, initierte konkrete bioenergiprosjekter, innledet samarbeid med forskningsinstitusjoner, arrangerte forskningskonferanse og andre konferanser med bioenergi som tema, holdt informasjonsmøter med regionale og sentrale politikere og bransjeorganisasjoner og presenterte Bioenergiregion Hadeland ved høyskoler og i andre fagmiljøer i Norge i utlandet.

Jemtland

Jemtland AS

Jemtland er en mekanisk bedrift innen platebearbeiding. Spesialister på syrefast, aluminium, stål og metaller. Jemtland har egne produkter som selges via byggevareforhandlere og spesialproduserer som underleverandør til store og krevende norske kunder.

Gjennomførte markedsundersøkelse mot offshorebransjen og forhandlet med industrielle partnere.

Organisasjoner:

Lions Club Norge

 

Verv på flere nivåer. Initierte et omstrukturerings- og fornyelsesprosjekt på nasjonalt nivå og ledet ett av to underprosjekter. Kreative prosesser, nytekning, konkrete forslag og oppfølging. Presentasjoner av prosjektet i større nasjonale fora.

Den norske friluftlivsprisen

Den norske friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er i dag den mest høythengende æresbevisningen innen norsk friluftsliv. HM Dronningen ble tildelt prisen i år 2000. Prisen deles hvert år ut under festivalen «Friluftsliv for alle.»

Utviklet ideen både til friluftlivsprisen og festivalarrangementet. Viktige nasjonale aktører ble kontaktet. Fra og med første året hadde prisen en solid nasjonal forankring. Har siden etableringen vært sekretær / «daglig leder» for juryen som består av fylkesmenn, stortingsrepresentanter, direktorater og kjente aktører innen media og organisasjonen Norsk Friluftsliv. I 2013 ble «Ildsjelprisen» etablert – som en del av Den norske friluftslivsprisen. Dette er et samarbeid med nettstedet UT.no og naturredaksjonen i NRK TV. De tre siste årene har det vært laget egne TV-produksjoner fra festivalen «Friluftsliv for alle» og prisoverrekkelsene.