SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

• Snu alle steiner. Gjennomgang og evaluering av eksisterende markedsføringsaktiviteter – vurdere nye muligheter.
• Samtalepartner ved markedsmessige vurderinger og ved strategivalg.
• Deltakelse i kreative prosesser for å utvikle nye konsepter, produkter eller tjenester – og en strategisk tilpasset markedssatsninger.
• Markedsplaner
• Profilering – utvikling av markedsføringsverktøy.
• Operativt salg; identifisere nye kunder og kundegrupper, bygge nettverk, forhandle avtaler og følge opp disse.
• Delta i rekrutteringsprosesser for å finne gode selgere.
• Salgsopplæring og motivasjon.
• Identifisere og forhandle med strategiske partnere.
• Bistå ved outsourcing via dyktige samarbeidspartnere.